پیچیدگی‌ احساسات در دوستی‌ها

«نورمن این کارو نکرده» داستانی درباره دوستی و حسادت

«نورمن این کارو نکرده» داستانی درباره دوستی و حسادت

کتاب تصویری «نورمن این کارو نکرده» به نویسندگی و تصویرگری رایان تی. هیگینز و ترجمه امیرعلی خلج با تصاویری جذاب و داستانی آموزنده درباره پیچیدگی‌ احساسات در دوستی‌ها و پذیرش تغییرات، برای گروه سنی 3+ سال، منتشر شد.