آمادگی در برابر بلایای طبیعی

کودکان را برای مقابله با بلایا و حوادث آماده کنیم

کودکان را برای مقابله با بلایا و حوادث آماده کنیم

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی سالیانه حداقل 35 میلیون نفر در اثر بلایا آواره می شوند که حداقل نیمی ازآنها کودکان هستند.